TEC4 Roetfilter Reiniger en Turbo System Cleaner

TEC4 DPF and Turbo System Cleaner is een sterk geconcentreerde formule voor reiniging van turbo als ook van de variabele turbo en het roetfilter. Deze DPF Cleaner, ook wel diesel roetfilter reiniger genoemd, zorgt voor een snellere regeneratie van het roetfilter.

 

Dit product is een combinatie van 4 technologieën dat:

  1. Vastzittende schoepen van de variabele turbo reinigt
  2. Roetbelasting van het roetfilter verlaagt
  3. De functie van de EGR-klep verbetert
  4. Voor een snellere regeneratie van het roetfilter zorgt

Vraag hier informatie aan over wat TEC4 voor uw bedrijf kan betekenen

Belangrijkste voordelen:

✔ Verlaagt de verbrandingstemperatuur van roet waardoor de passieve regeneratie verbetert
✔ Kan toegepast worden bij alle dieselmotoren
✔ Actieve reductie van de roetuitstoot
✔ Verhoogt de effectiviteit van de regeneratie bij ongunstige rijomstandigheden
✔ Voorkomt voortijdige noodzaak tot demontage en handmatige reiniging

 

Hoe te gebruiken:

Het product TEC4 DPF & Turbo System Cleaner wordt eenvoudig toegevoegd aan de aanwezige diesel in de brandstoftank of aan 0,5% van het volume. Het product is compatibel met alle diesel-brandstoffen en -vloeistoffen welke voldoen aan EN 590 en 14214 norm.
Intensief schudden voor gebruik.
Uitsluitend voor professioneel gebruik!