DPF & Turbo System Cleaner

TEC4 DPF and Turbo System Cleaner is een sterk geconcentreerde formule voor reiniging van turbo alsook van de variabele turbo en het roetfilter van, geschikt voor alle dieselmotoren. Deze DPF Cleaner, ook wel diesel roetfilterreiniger genoemd, zorgt voor een snellere regeneratie van de roetfilter.

Gebruiksaanwijzing
Het product Tec4 DPF & Turbo System Cleaner wordt eenvoudig toegevoegd aan de aanwezige diesel in de brandstoftank of aan 0,5% van het volume. Het product is compatibel met alle diesel-brandstoffen en -vloeistoffen die voldoen aan EN 590 en 14214 norm. Intensief schudden voor gebruik.Uitsluitend voor professioneel gebruik!

DPF and Turbo System Cleaner